Työnohjaus

Työnohjaus

Työnohjauksessa tutkitaan työn kentästä nousevia asioita ja ilmiöitä, sekä niiden herättämiä kokemuksia ja tunteita. Työnohjaus antaa keinoja työssäjaksamiseen, oman työn kehittämiseen, työnkuvan selkeyttämiseen, työssä kohdattujen haasteiden prosessointiin ja ratkaisemiseen. Työnohjaus auttaa Sinua oivaltamaan asioita sekä löytämään vahvuuksiasi ja voimavarojasi työntekijänä tai esimiehenä sekä työyhteisön jäsenenä.

Työnohjaus sopii ihan kaikille organisaatiotasoon katsomatta. Työnohjauksesta saat uutta näkökulmaa sekä omaan että muiden tekemiseen. Työnohjaus perustuu luottamukselliseen keskusteluun työnohjaajan kanssa. 

Teen työnohjausta ratkaisukeskeisestä viitekehyksestä käsin, jossa tavoitteena on ohjattavan vahvuuksien ja voimavarojen esille tuominen ja niiden hyödyntäminen, sekä tavoitteen kirkastuminen.

Koska työelämä haastaa meitä jatkuvasti uusilla haasteilla, älä jää yksin haasteiden kanssa! Otathan rohkeasti yhteyttä!