Työnohjaus

Työnohjaus

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.

Työnohjaus sopii kaikille. Työnohjauksesta saat uutta näkökulmaa sekä omaan että muiden tekemiseen. Työnohjaus antaa myös keinoja työssä jaksamiseen. Työnohjaus perustuu luottamukselliseen keskusteluun työnohjaajan kanssa. 

Työnohjausta voidaan antaa yksilölle, ryhmälle tai koko työyhteisölle. Se sopii erilaisille organisaatioille toimialasta riippumatta. 

Teen työnohjausta ratkaisukeskeisestä viitekehyksestä käsin, jossa tavoitteena on ohjattavan vahvuuksien ja voimavarojen esille tuominen ja niiden hyödyntäminen, sekä tavoitteen kirkastuminen.

Opiskelen parhaillaan laaja-alaiseksi työnohjaajaksi ja teen työnohjauksia opintoihini liittyen.