Seksuaaliterapia


Seksuaaliterapia

Sek­suaalit­er­api­assa tutk­i­taan ja käsitellään pitkäjänteisem­min yhdessä es­imerkiksi nautin­toon ja kom­mu­nikoin­tiin li­it­tyviä pul­mia ja/tai kri­isejä, trau­moja ja ri­ip­pu­vuuk­sia, toimin­nal­lisia häiriöitä tai ih­mis­suhteissa ilmeneviä haasteita sek­suaal­isu­u­den sar­alla. Sek­suaalit­er­apia kestää yleensä 5-20 ker­taa, ri­ip­puen asi­akkaan tarpeesta. Joskus ter­api­apros­essi voi kestää myös vu­osia, mutta lähtöko­htais­esti sek­suaalit­er­apia on ly­hyt­ter­apeut­tista. 

Seksuaaliterapiaan voit tulla yksin tai kumppanisi kanssa. Luottamukselliset käyntikerrat sovitaan yksilön / parin tarpeista riippuen.  

Seksuaaliterapiassa pääpaino on myönteisen suhteen luomisessa omaan itseen ja omaan seksuaalisuuteen.

Vastaanotolle voi tulla tarkastelemaan mitä tahansa seksuaalisuuteen, parisuhteeseen, naiseuteen ja mieheyteen liittyviä kysymyksiä.

Seksuaaliterapia on matka omaan seksuaalisuuteen ja sen ymmärtämiseen sekä luovaan seksuaaliseen kokemukseen ja tunteeseen ❣️

Olipa aihe mikä tahansa, siitä voit puhua luottamuksellisesti ilman häpeän tunnetta.

Hinnasto

Yksilöaika 75 e / 45 min sis. alv

Pariskunta 110 e / 90 min sis. alv


Ajanperuutus tulee tehdä vähintään 24 tuntia edeltävästi, muutoin veloitetaan koko käyntimaksu.