Psykoterapia

Psykoterapian tavoitteena on lievittää psyykkistä kärsimystä, tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä. Psykoterapia auttaa kaikenikäisiä ja erilaisissa elämänvaiheissa olevia selviytymään paremmin elämän, arjen ja mahdollisten toistuvien ongelmien kanssa. Psykoterapia on itseensä tutustumista. Se on omien tunteiden, ajatusten, halujen, odotusten ja pelkojen käsittelyä. 

Tyypillisiä psykoterapiassa hoidettavia ongelmia ovat masennus, erilaiset ahdistushäiriöt, pakko-oireet, ja pakko-ajatukset, ihmissuhdeongelmat, traumat, pelot, syömishäiriöt, riippuvuudet ja persoonallisuushäiriöt. Lisäksi stressi- ja kuormittavuustekijät elämässä helpottuvat terapeuttisten keskusteluiden myötä.

Vastaanotolla pyrin luomaan levolliset ja turvalliset olosuhteet. Vastavuoroisuus on tärkeää. Olen läsnä asiakasta ja hänen ilmaisujaan varten, mutta tuon esille myös itselläni herääviä ajatuksia ja havaintoja. Psykoterapiassa olennaista on asioiden, ilmiöiden ja reaktioiden yhteinen tutkiminen. Sanallisen viestinnän ohella korostuu sanaton vuorovaikutus, jossa kehomme on olennaisessa roolissa. Psykoterapiassa etenemme asiakkaalle mahdollisessa tahdissa. 

Otan vastaan koulutuspsykoterapia asiakkaita. Kysy rohkeasti lisätietoja.  


Jotka tulevat suorinta tietä,
saapuvat tyhjin taskuin.
Jotka ovat kolunneet kaikki polut,
tulevat säihkyvin silmin,
polvet ruvella, outoja hedelmiä
hauraassa säkissään.
Niin se ystäväni on, niin se on,
että eksymättä et löydä perille.

Tommy Tabermann