Koulutuspalvelut

Koulutukset mietitään yhdessä tilaajan tai työyhteisön kanssa.

Luentojen aiheita voivat olla esimerkiksi:

- sairaudet ja seksuaalisuus

- seksuaalisuuden kohtaaminen 

- seksuaalinen hyvinvointi

- seksuaalikasvatus

- työhyvinvointi ja työssä jaksaminen